Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Adwokacką

Kancelaria Adwokacka Krzysztofa Supła w Węgrowie to miejsce, w którym można uzyskać porady prawne, umówić się na szczegółową konsultację, poprosić o reprezentację interesów w sądzie lub też o wystosowanie różnego rodzaju pism do sądów i innych urzędów. Usługi prawne świadczone są w zakresie następującej tematyki:

Prawo rodzinno – opiekuńcze

Wszystko co związane z separacją, a także rozwodem, a także z kwestiami wychowywania dzieci – alimenty, ustalenie sposobu wychowywania dzieci po rozwodzie i kontaktów z dziećmi, ograniczenie praw rodzicielskich, ustalanie ojcostwa. To także aspekty związane z dziedziczeniem, podziałem majątku, a także ubezwłasnowolnieniem członka rodziny.

Pomoc z zakresu prawa rodzinnego:

 • rozwód
 • separacja
 • dochodzenie alimentów
 • ustalenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • podział majątku

Oferta prawna: http://krzysztofsupel.pl/zakres-dzialania/prawo-rodzinne-opiekuncze/

Zadzwoń do prawnika w Węgrowie po profesjonalną pomoc.

607 990 857

Prawo cywilne

W obrębie prawa cywilnego w bardziej szczegółowy sposób bierzemy pod lupę kwestie spadkowe, jego nabywania, zrzekania się spadku, jego podziału czy też roszczeń z nim związanych.

Dodatkowo możliwa jest także fachowa porada prawna dotycząca zasiedzenia, służebności, współwłasności oraz rozgraniczenia nieruchomości. Tak naprawdę kancelaria prawna może udzielić wsparcia we wszystkich kwestiach związanych z ochroną własności i posiadania, także w przypadku dochodzenia swoich roszczeń finansowych wynikających z umów, a także przy dochodzeniu swoich praw w postępowaniach o odszkodowania z wypadków drogowych i przestępstw.

Pomoc z zakresu prawa cywilnego:

 • ochrona własności i posiadania,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • zasiedzenia,
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z wypadków drogowych i przestępstw
 • zniesienie współwłasności
 • ustanowienie służebności,
 • sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku,
 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń z zakresu umów,
 • dochodzenie należności finansowych.

Oferta prawna: http://krzysztofsupel.pl/zakres-dzialania/prawo-cywilne/

Prawo karne

Obrona, a także pomoc prawna i reprezentacja osoby oskarżonej lub pokrzywdzonej w sądzie lub przed policją lub prokuraturą. Pomoc w przypadku tymczasowego aresztowania. Prawnik pomoże także w przypadku opracowywania prywatnych aktów oskarżenia, a także udzieli wskazówek związanych z uzyskaniem odszkodowania czy też zadośćuczynienia na etapie postępowania karnego.

To także wsparcie osobom skazanym w tematach takich jak kwestie odroczenia kary, przedterminowego zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary czy też możliwości odbycia kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Jeśli Państwa problem dotyczy powyższej tematyki – mogą Państwo liczyć na jak najbardziej rzetelną i fachową pomoc. Jeśli nie – zachęcamy do kontaktu z kancelarią po to, abyśmy mogli ocenić, czy będziemy w stanie udzielić Państwu pomocy.

Pomoc z zakresu prawa karnego:

 • obrona w postępowaniu karnym przed sądem jak również w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem lub policją, /tymczasowe aresztowanie/
 • reprezentowanie jako pełnomocnik przed sądem oskarżyciela posiłkowego / osoby pokrzywdzonej przestępstwem /
 • pomoc prawna i reprezentowanie osoby pokrzywdzonej przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem lub policją,
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
 • pomoc pokrzywdzonemu w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia już na etapie postępowania karnego,
 • pomoc osobom skazanym w postępowaniu wykonawczym – odroczenie
 • wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • odbycie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego / obrączka /

Oferta prawna: http://krzysztofsupel.pl/zakres-dzialania/prawo-karne/

Kancelaria Adwokacka Krzysztofa Supła oferuje niezbędną pomoc w redagowaniu i sporządzaniu pism do sądów i urzędów.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Adwokacką
4.2 (84%) 5 votes